Ενίσχυση συνεργασίας KES College και Σωματείου Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου
Permalink

Ενίσχυση συνεργασίας KES College και Σωματείου Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου

Ο Ιατρικός Επισκέπτης αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιβίωση των Φαρμακευτικών Εταιρειών και για την…

Continue Reading →